Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Konkurs na dyrektorów rozstrzygnięty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W dniu 22 marca 2018 roku odbyły się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora:

1) Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie,

2) Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.

 

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie została złożona jedna oferta. Kandydatem na stanowisko dyrektora wyłonionym przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 165/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, został Pan Artur Chorzepa – dotychczasowy dyrektor Zespołu.

 

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie zostały złożone cztery oferty. Kandydatem na stanowisko dyrektora wyłonionym przez komisję konkursową powołaną Zarzadzeniem Nr 166/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, została Pani Beata Październiak.

 

Obowiązki i uprawnienia ww. komisji konkursowych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587). Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

Natomiast zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół a także  dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół.

(OSS, Gmina Nowa Ruda)

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij