W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Odpady nie mieszczą się w kontenerze. Co z nimi zrobić?

Często zdarza się, że przy drogach i śmietnikach leżą powyrzucane stare meble i zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Problem nie jest niestety nowy, ani nie pojawia się sporadycznie, dlatego codziennie zwracajmy uwagę na swoje otoczenie. Pamiętajmy, że możemy gromadzić i oddawać m.in. meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowej Rudzie obok stacji paliw Orlen. To rozwiązanie o wiele bardziej ekonomiczne i ekologiczne, niż chowanie się przed sąsiadami i wystawianie po zmroku pralek, lodówek, czy starych kanap.

Za pozostawienie odpadów na PSZOK nie trzeba wnosić żadnej opłaty, jeśli udokumentuje się fakt zamieszkania na terenie gminy (wystarczy np. okazać dowód).

W Punkcie przyjmowane są odpady o dużych rozmiarach, papier, tworzywa sztuczne, drewno, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia. Pamiętać należy, że jeśli dostarczamy odpady budowlane i rozbiórkowe, należy podzielić je na odpowiednie frakcje (szkło, okna, gruz betonowy lub ceglany).

W Punkcie nie są jedynie przyjmowane odpady inne niż domowe, w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. Zgodnie z regulaminem PSZOK, odpady muszą być posegregowane i niezanieczyszczone i należy dostarczać je samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony.

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
ul. S. Żeromskiego 2, 57-400 Nowa Ruda
tel: sekretariat 74 872 23 88, dział techniczny 74 872 94 26, BOK 74 872 23 88 wew. 28

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Niepodległości 45C (obok stacji Orlen)
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, a w soboty w godzinach 8-13
Telefon: 74 872 54 63

Regulamin PSZOK - kliknij tu by zapoznać się ze szczegółową informacją.


2. Mam wielkogabarytowe odpady, których nie mogę zawieźć do Punktu PSZOK. Kiedy mogę wystawić je przed kontener (harmonogram)?

Jeśli nie mamy możliwości dojazdu do tego punktu, możemy o pomoc zwrócić się do sołtysa wsi. A jeśli nie możemy sprzętu wywieźć, pamiętajmy że Noworudzkie Usługi Komunalne (NUK) zbierają sprzed kontenerów odpady o dużych wymiarach, według aktualnego harmonogramu dostępnego na stronie NUK.

3. Jakie odpady powinienem segregować?

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Nowa Ruda obowiązuje segregacja odpadów komunalnych przez wszystkie osoby fizyczne i prawne, w następstwie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. oznacza to, że od początku roku każdy z nas musi selekcjonować odpady na pięć frakcji i umieszczać je w workach/pojemnikach kolorystycznie do nich przypisanych:

niebieski - na papier, w tym tektury,
żółty - na metale i tworzywa sztuczne,
zielony - na szkło
brązowy - na bioodpady,
czarny - na niesegregowane zmieszane odpady komunalne

4. Jak segregować śmieci?

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać
    odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
    nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
    plastikowe opakowania po produktach spożywczych
    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
    opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
    plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
    aluminiowe puszki po napojach i sokach
    puszki po konserwach
    folię aluminiową
    metale kolorowe
    kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać
    butelek i pojemników z zawartością
    plastikowych zabawek
    opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
    opakowań po olejach silnikowych
    części samochodowych
    zużytych baterii i akumulatorów
    puszek i pojemników po farbach i lakierach
    zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Należy wyrzucać
    opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
    katalogi, ulotki, prospekty
    gazety i czasopisma
    papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
    zeszyty i książki
    papier pakowy
    torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać
    ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
    papieru lakierowanego i powleczonego folią
    papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
    kartonów po mleku i napojach
    papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
    tapet
    pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
    zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
    ubrań

Szkło

Należy wyrzucać
    butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
    szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać
    ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
    szkła okularowego
    szkła żaroodpornego
    Zniczy z zawartością wosku
    żarówek i świetlówek
    reflektorów
    opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
    luster
    szyb okiennych i zbrojonych
    monitorów i lamp telewizyjnych
    termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać
    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
    gałęzie drzew i krzewów
    skoszoną trawę, liście, kwiaty
    trociny i korę drzew
    niezaimpregnowane drewno
    resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać
    kości zwierząt
    oleju jadalnego
    odchodów zwierząt
    popiołu z węgla kamiennego
    leków
    drewna impregnowanego
    płyt wiórowych i pilśniowych MDF
    ziemi i kamieni
    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

5. Opłaty za śmieci

Stawki za odbiór odpadów, uchwalone przez Radę Gminy, przedstawiają się następująco:

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny
64 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
169 zł rocznie w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny
338 zł roczna zryczałtowana stawka w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Wzrost opłat spowodowany jest wg firmy Noworudzkie Usługi Komunalne (NUK):
- wzrostem opłaty środowiskowej opłata ta wynosiła w 2019 r. 170 zł, a w roku 2020 będzie to aż 270 zł
- koszt zagospodarowania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)– ponad 30%
- wzrostem płacy minimalnej,
- wzrostem cen materiałów niezbędnych do odbioru odpadów komunalnych jak np. wzrost cen paliwa, koszt amortyzacji pojazdów oraz koszty energii i wynagrodzeń.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać comiesięcznie z góry, w terminie do 20 dnia miesiąca, za miesiąc którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, a za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiścić należy za cały rok, bez wezwania z góry w terminie do 20 lutego.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nowa Ruda deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
– 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany właściciela nieruchomości, zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
– w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
– w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową w związku z czym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy są obowiązani uiszczać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformować niezwłocznie Zarządcę/Administratora.

W deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (należy pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd może prowadzić czynności sprawdzające).

Deklarację można pobrać:
– osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, Biuro Obsługi Klienta (BOK) - ul. Niepodległości 4 (parter),
- elektronicznie, jak poniżej.

D1 - dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D2 - dla nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa itp.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D3 - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym ( wspólnoty mieszkaniowe)

Załącznik ,,O"do deklaracji D3 - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (wspólnoty mieszkaniowe)
Załacznik O.pdf (186kB) pdf

Deklarację można złożyć:
– osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Biuro Obsługi Klienta (BOK) ul. Niepodległości 4;
– wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub za pośrednictwem firmy zajmującej się doręczaniem przesyłek na adres Urzędu Gminy Nowa Ruda (ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda),
– wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - "ePUAP", dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl

Więcej informacji na Stronie Bip Gmina Nowa Ruda

Więcej informacji na stronie Noworudzkich Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie naszesmieci.mos.gov.pl