Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Uroczyste wkopanie dębu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W niedzielę, 20 maja w Jugowie nastąpiło uroczyste wkopanie dębu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość, pod honorowym patronatem Wójt Adrianny Mierzejewskiej, rozpoczęła się od mszy św., w której udział wzięły m.in. delegacje Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego oraz Szkoły Nr 10 im. św. Marii Magdaleny ze Lwowa. Organizatorem wydarzenia byli wolontariusze akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, Parafia Jugów i Nadleśnictwo Jugów.
Tego dnia miało miejsce także podpisanie listu intencyjnego o współpracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Magdaleny we Lwowie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie.