Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Wręczanie promes w Gminie Nowa Ruda

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W poniedziałek, 28 maja br. w Gminie Nowa Ruda gościliśmy posła Michała Dworczyka pełniącego funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posła Wojciecha Piotra Murdzka, senatora Aleksandra Szweda oraz Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

To właśnie w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. odbyło się uroczyste wręczanie promes na realizację zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy, bowiem wśród wszystkich samorządów dolnośląskich Gmina Nowa Ruda otrzymała promesę na najwyższą kwotę – 2,8 mln zł, na wykonanie remontów dróg wyszczególnionych w protokole powodziowym.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i wojewoda Paweł Hreniak gratulowali dziś Wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej skutecznego ubiegania się o środki na remonty dróg gminnych.Dziękując za przyznanie drugiej już w tym roku tak wysokiej dotacji, wójt Adrianna Mierzejewska  podkreśliła ogromną rolę środków finansowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla gmin wiejskich o niewielkim budżecie i położonych na terenach narażonych bardzo często na zniszczenia w infrastrukturze z powodu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.Relacja z wydarzenia: