Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Fundusz sołecki 2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

FUNDUSZ SOŁECKI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

W sierpniu i wrześniu br. mieszkańcy mogą już po raz czwarty zdecydować o tym, jakie przedsięwzięcia będą realizowane na terenie ich sołectw ze środków Funduszu sołeckiego

Jaka wysokość Funduszu sołeckiego przypada dla sołectw w 2019?

Wysokość Funduszu wylicza się na podstawie wzoru zawartego w ustawie. Jednym z czynników  decydujących o jego wysokości jest liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie sołectwa.


Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość FS w 2019 r.

Bartnica

186

14 677,39

Bieganów

24

8 517,45

Bożków

1228

38 024,33

Koszyn

384

22 206,21

Czerwieńczyce

423

23 689,16

Dworki

58

9 810,28

Dzikowiec

832

38 024,33

Jugów

2890

38 024,33

Krajanów

109

11 749,52

Ludwikowice Kł.

1861

38 042,33

Nowa Wieś Kł.

222

16 046,27

Przygórze

688

33 765,61

Sokolica

66

10 114,47

Sokolec

470

25 476,30

Świerki

543

28 252,08

Wolibórz

1047

38 024,33

Włodowice

676

33 309,32

Co musi zrobić sołectwo, aby otrzymać przyznane środki ?

Podstawą przyznania środków jest złożenie wniosku  o przyznanie środków z Funduszu sołeckiego, uchwalonego przez Zebranie wiejskie.

Wniosek może być zgłoszony z inicjatywy:

  • sołtysa,
  • rady sołeckiej,
  • 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku. Należy jednak pamiętać, że może być ona potraktowana jako inicjatywa wniosku i być przedmiotem obrad Zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nią co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia), lub gdy uzyska poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na Zebraniu wiejskim.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zadanie powinno jasno określać realny koszt. Nie należy zapominać, że wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach Funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel. Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Jakie kryteria musi spełniać zgłoszone przedsięwzięcie?

Musi wypełniać łącznie trzy następujące warunki tj.:

  • mieścić się katalogu zadań gminy znajdujący się w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf)
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Pamiętać należy, że Wójt Gminy w terminie 7   dni od daty otrzymania, może odrzucić wniosek nie spełniający wymogów formalnych.


Informacje na temat terminów i miejsca Zebrań wiejskich udzielane będą przez Sołtysów oraz publikowane na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
Więcej informacji udziela pracownik referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 4 7
872 09 33


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij