Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Nowe opłaty za śmieci

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wiele kontrowersji budzi fakt naliczania od nowego roku wyższych stawek za odbiór śmieci.

Wychodząc naprzeciw wielu pytaniom i chcąc zapobiec kolejnym insynuacjom informujemy co następuje:

Na ostatniej sesji Wójt z Radą Gminy podjęli uchwały związane z wywozem odpadów komunalnych.

Od stycznia 2020 stawki te przedstawiają się następująco:

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny (UCHWAŁA NR 123/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*)

64 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (UCHWAŁA NR 123/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*). W kwocie tej uwzględniono minimalną karę wynikającą z ustawy rządowej za nieselektywną zbiórkę odpadów.

169 zł rocznie w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny (UCHWAŁA NR 113/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*)

338 zł roczna zryczałtowana stawka w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  (UCHWAŁA NR 113/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*) W kwocie tej uwzględniono minimalną karę wynikającą z ustawy rządowej za nieselektywną zbiórkę odpadów.

 

 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać comiesięcznie z góry, w terminie do 20 dnia miesiąca, za miesiąc którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, a za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiścić należy za cały rok, bez wezwania  z góry w terminie do 20 lutego.  (UCHWAŁA NR 112/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*)

Ponadto właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1,00 zł. (UCHWAŁA NR 121/XIII/19 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 grudnia 2019 r.*)

Zgodnie z art. 6c ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości w gminach właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Informację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają w stosownym zawiadomieniu. Zawiadomienie zawierać będzie pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel nieruchomości będzie chciał zadeklarować prowadzenie kompostownika w domu jednorodzinnym. Wtedy musi złożyć nową deklarację.

 

Wzrost opłat spowodowany jest wg firmy Noworudzkie Usługi Komunalne (NUK):

- wzrostem opłaty środowiskowej opłata ta wynosiła w 2019 r. 170 zł, a w roku 2020 będzie to aż 270 zł

- koszt zagospodarowania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)– ponad 30%

- wzrostem płacy minimalnej,

- wzrostem cen materiałów niezbędnych do odbioru odpadów komunalnych jak np. wzrost cen paliwa, koszt amortyzacji pojazdów oraz koszty energii i wynagrodzeń.

 

Pragniemy również powiadomić, że gmina poszukuje alternatywnych rozwiązań, tak by stawki za odbiór odpadów komunalnych uległy obniżeniu. Zależy nam na tym szczególnie, gdyż na chwile obecną dopłacamy do wywozu śmieci ponad 673 000zł z własnego budżetu.  Na chwilę obecną pracownicy urzędu robią po raz kolejny rozeznanie rynku, a w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg.

Kwota za odbiór śmieci wynika z analizy zmian stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gdyby zastosować maksymalną dopuszczalną opłatę za gospodarowanie odpadami, tj. odpowiednio zamiast 32 zł 33,50 zł i proporcjonalnie pozostałe, to gmina za odbiór zmuszona byłaby dopłacić prawie 530 000 zł, tj. prawie 145 000 pozostałoby w budżecie. Gdyby natomiast stawka wyniosła 29 zł zamiast 32 zł, to budżet zostałby obciążony kwotą 961 500 zł czyli ponad 288 000 zł więcej niż w chwili obecnej.

 

 

 

*  uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij