Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Programu Rewitalizacji - propozycje projektów do 18 sierpnia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały nr 247/XXXII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2020 oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji,

zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.

Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  dnia 18 sierpnia 2017 r. (termin przedłużony).

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to: Bożków (nr 1 - 138), Dzikowiec (Dębówka), Jugów (ul. Główna nr  50 - 106, Pniaki), Ludwikowice Kłodzkie (ul. Fabryczna, Jana Kasprowicza, Wiejska), Włodowice, Świerki.

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres pszafran@gmina.nowaruda.pl. W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem www.nowarudafiszka.webankieta.pl i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem. (LINK DO FORMULARZY DO POBRANIA).

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (74 872 09 07) w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres (pszafran@gmina.nowaruda.pl).

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

1. W zakresie  RPO WD 2014 -  2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
2. W zakresie  pozostałych programów operacyjnych - www.funduszeeuropejskie.pl
Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl, www.umwd.dolnyslask.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij