W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny w Woliborzu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Woliborzu nr 87/2, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 510/20 z dnia 29 października 2020 r.

Położenie nieruchomości: Wolibórz nr 87

Numer działki: 343/3

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 967m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00011758/4 -  bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 4 lokalach mieszkalnych, wybudowanego przed 1945 rokiem. Lokal składa się z: pokoju i kuchni o pow. użytkowej 28,44m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 0,49m2 i budynek gospodarcza(komórka) na posesji o pow. 4,80m2, w.c. usytuowane poza budynku mieszkalnego. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 194/1000cz. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowa Ruda działka nr 343/3 o pow. 967m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.  poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 16.09.2019r.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 22 listopada 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak nabywców.

Drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28 lutego 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak nabywców. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28 sierpnia 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak nabywców.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł

Wysokość wadium: 4 000,00 zł płatne do dnia 30.11.2020 r.

IV przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 14

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl , zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2 p. nr 19, tel.  74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.