Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

ZARZĄDZENIE NR 672/17 - Ludwikowice Kł.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
ZARZĄDZENIE  NR 672/17

WÓJTA GMINY  NOWA  RUDA

z dnia 27 października 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 4i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda  z a r z ą d z a, co następuje.

 

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej nr 109 w Ludwikowicach Kł., położonym granicach działki nr 304 o powierzchni 0,0689 ha , KW Nr SW2K/00026819/8, stanowiący własność Gminy Nowa Ruda .

§ 2. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda,

w Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł., a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij