W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Narodowy program szczepień


Przebieg szczepień przeciwko COVID-19 w strategii przewiduje podział na dwie grupy szczepień:

1) Grupa szczepienia indywidualnego
Do tej kategorii zaliczamy osoby (pacjentów) zgłaszających się do punktów szczepień o udzielenie świadczenia – podanie szczepionki. Proces ten obejmuje:
● identyfikację i rejestrację pacjenta (na podanie I i II dawki),
● kwalifikację do szczepienia, w tym wypełnienie lub odebranie ankiety,
● przygotowanie i wykonanie szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta,
● wytworzenie dokumentacji medycznej,
● obserwację i monitoring stanu pacjenta po realizacji szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta szczepionki.

2) Grupa 
szczepienia zbiorowego 
Do tej kategorii zaliczamy szczepienia m.in. pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych. Proces szczepienia w tej kategorii składa się z:
● zaproszenia przez NFZ do programu szczepień zainteresowanych podmiotów leczniczych spełniających kryteria kwalifikacji,
● złożenia zapotrzebowania na szczepionki, wystawienie masowych e-skierowań,
● wypełnienia lub odebranie ankiet,
● wykonania szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta,
● wytworzenia dokumentacji medycznej, obserwacji i monitoringu stanu pacjenta po realizacji szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta szczepionki.
● szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracowników TOPR oraz GOPR, będą mogły być organizowane na dedykowanych zasadach uzgodnionych z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z uwzględnieniem ich ewidencji elektronicznej

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno- ekonomiczne i ryzyko transmisji.
Poniższe etapy wskazują na pierwszeństwo pacjentów danych grup, jednak w przypadku dostępności szczepionek ponad zainteresowanie, ze szczepienia będą mogły korzystać osoby z kolejnych grup.

Etap 0

- pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),

- pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap I

- pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów OpiekuńczoLeczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
- osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, 
- służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie.
- pracownicy sektora edukacji

Etap II

- osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia
- osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.
Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują. W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi większającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)


Etap III

- przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Kliknij tu i czytaj cały dokument w .pdf