Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb przetargowy, Ludwikowice Kł., Jugów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zarządzenie nr 363/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną
o powierzchni ogólnej 31,00 m2, częściowo zabudowaną murowaną altaną o powierzchni 16,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1155/2, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w części niezabudowanej o powierzchni 15,00 m2 na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części zabudowanej o powierzchni 16,00 m2 jako grunt zabudowany altaną.
Zarządzenie nr 363.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 362/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną
o powierzchni 16,50 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 887/26, obręb Ludwikowice Kłodzkie, zabudowaną garażem typu „blaszak” (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), wynajmuje się z przeznaczeniem na cele garażowe

Zarządzenie nr 362.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 361/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną
o powierzchni 10,97 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 889/47, obręb Ludwikowice Kłodzkie, zabudowaną budynkiem gospodarczym (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), wynajmuje się z przeznaczeniem na cele związane z funkcją budynku - gospodarcze
Zarządzenie nr 361.pdf (92kB) pdf

Zarządzenie nr 360/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną
o powierzchni 12,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 758, obręb Ludwikowice Kłodzkie, zabudowaną pomieszczeniem gospodarczym (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), przeznacza się do najmu na cele związane z funkcją pomieszczenia - gospodarcze
Zarządzenie nr 360.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 359/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 261,00 m2, położoną w granicachczęści działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 828/3, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 359.pdf (88kB) pdf

Zarządzenie nr 358/17

Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 800,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/1, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarzadzenie nr 358.pdf (93kB) pdf

Zarządzenie nr 357/17

Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 200,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 845/3, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego
Zarządzenie nr 357.pdf (88kB) pdf

Zarządzenie nr 356/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 25,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 887/29, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego
Zarzadzenie nr 356.pdf (93kB) pdf

Zarządzenie nr 355/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 339,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 885/14, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego
Zarzadzenie nr 355.pdf (93kB) pdf

Zarządzenie nr 354/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 30,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 918/1, obręb Ludwikowice Kłodzkie, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego
Zarządzenie nr 354.pdf (88kB) pdf

Zarządzenie nr 353/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 40,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 510/12, obręb Jugów, przeznacza się do najmu z przeznaczeniem na posadowienie przez najemcę garażu blaszanego o wymiarach 5,5 m x 6 m
Zarządzenie nr 353.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 352/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w zarządzeniu nr 311/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającym zarządzenie Nr 947/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości w ten sposób, że w § 1 ust. 1 w miejsce błędnie wpisanego numeru
ewidencyjnego działki „510/10” wpisuje się prawidłowo "510/12".
Zarządzenie nr 352.pdf (63kB) pdf

Zarządzenie nr 351/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości
- nieruchomość gruntową o powierzchni 17,11 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 720/9, obręb Jugów, zabudowaną garażem (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), wynajmuje się z  przeznaczeniem na cele garażowe
Zarzadzenie nr 351.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 350/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości
- nieruchomość gruntową położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 726/2, obręb Jugów, tj. grunt pod garażem typu "blaszak" o powierzchni 16,00 m2 (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), wynajmuje się z przeznaczeniem na cele garażowe
350.pdf (91kB) pdf

Zarządzenie nr 349/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni ogólnej 68,00 m2, położoną w granicach części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 687/31, 687/32, 687/33 oraz 687/34, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarzadzenie 349.pdf (88kB) pdf

Zarządzenie nr 348/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 60,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 324/11, obręb Jugów,
przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarzadzenie 348.pdf (92kB) pdf

Zarządzenie nr 347/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 189,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/24, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 346/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 404,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 442, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 345/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 68,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/67, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 344/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 75,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 720/9, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 343/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 70,00 m2, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 500/4, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 342/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 750,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 440/21, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 341/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 88,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/24, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie nr 340/17
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 88,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/24, obręb Jugów, przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego
Zarządzenie 340.pdf (92kB) pdf

Zarządzenie nr 339/17
Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 130,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/28, obręb Jugów,przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie 339.pdf (92kB) pdf

Zarządzenie nr 338/17
Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 104,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/24, obręb Jugów,przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarzadzenie 338.pdf (93kB) pdf

Zarządzenie nr 337/17

Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 70,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 324/10, obręb Jugów,
przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego

Zarządzenie 337.pdf (92kB) pdf

 


  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij