W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości

ZARZĄDZENIE  NR 163/22

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1b ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 z póź.zm.),

§ 5,  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313, zm. 2022r. poz. 727), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na okres do 3 miesięcy tj. od 4 maja do 3 sierpnia 2022r., część nieruchomości zabudowanej położonej w Woliborzu nr 115, w granicach działki nr 526 o pow. 625m2, zabudowaną budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 375m2, kubaturze 2699m3 i pow. zabudowy 286m2

2. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka numer 526 o pow. 2219m2  sklasyfikowana jest jako Bi  .

3. Nieruchomość opisaną w §1 użycza się do celów realizacji  świadczeń medycznych w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   / Z up. Wójta Anna Zawiślak- Zastępca Wójta/

 

 

Do wiadomości otrzymują:

1)      Sołtys wsi Wolibórz – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda