W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny w Jugowie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 579/20 z dnia 16.11.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2,  art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782, poz. 1709), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 2, położony w Jugowie, ul. Grzybowska nr 20 w granicach działki nr 583/8 o powierzchni 272m2, KW Nr SW2K/00024889/5.

  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 579/20
z dnia 16.11.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 16.11.2020 r. do dnia 7.12.2020 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00024889/5

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 583/8,  obręb 0007 Jugów.

1. Powierzchnia nieruchomości : 272 m2.

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 2, położony w Jugowie, ul. Grzybowska nr 20 , na parterze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939r. Lokal składa się z : 2 pokoi, kuchni, wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 58,60m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 2,68m2.  Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1638/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną, ogrzewanie CO indywidualne z podkowy metalowego pieca kuchennego. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego dz. nr 583/8 o pow. 272m2 sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: tryb bezprzetargowy.

4. Cena nieruchomości: 46 963,00 zł

                                                                        /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

 

 

Do wiadomości trzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda