W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny w Świerkach

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 67/21 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 1,2, art. 35 ust. 1,2,3 art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm. Dz.U. 2021r. poz. 11),

§ 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 1, położony w Świerkach nr 123, w granicach działki nr 643/9 o powierzchni 0,0294ha, KW Nr SW2K/00014557/6.

 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

  1. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy Nowa Ruda/Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 67/21
z dnia 16.02.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 16.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00014557/6

  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 643/9, AM-1, obręb 0014 Świerki.

 1. Powierzchnia nieruchomości : 0,0996ha.

 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 1, położony w Świerkach nr 123 , na parterze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonego, wybudowanym przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 48,36m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 14,60m2 . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 27/100cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 643/9 o pow. 0,0996ha przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.

 3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

 4. Cena nieruchomości: 30.000,00 zł
  Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

/Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy/ / Nowa Ruda/

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Świerki – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

 2. Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

 3. Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

 4. BIP

 5. Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

A.Kochniarczyk