W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Jugów

Zarządzenie Nr 520/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 3, art. 35 ust. 1,2,3, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551 i poz. 1561), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3, położony w Jugowie, ul. Pniaki nr 14, w granicach działki nr 440/27 o powierzchni 442 m2, KW Nr SW2K/00016036/2.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 520/21
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 14 października 2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2021 r. do dnia 03 listopada 2021 r.

1. Położenie nieruchomości: Jugów, ul. Pniaki nr 14/3

2. Numer działki: 440/27

3. Powierzchnia działki : 442 m2

4. Księga Wieczysta: SW2K/00016036/2

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 3 położony w Jugowie, ul. Pniaki nr 14, na parterze (1 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym , trzykondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: kuchni, pokoju, łazienki z Wc, przedpokoju, kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 42,14 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie lokalu CO etażowe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 835/10000cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 440/27, obręb 0007 Jugów, o pow. 442 m2, AM-1, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego poz. 3474 z dnia 14 lipca 2021r.) działka nr 440/27 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem MN.98.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

7. Cena nieruchomości: 40.306,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a