W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Nr 522/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1,2,3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551 i poz. 1561), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 8, położony w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna nr 19 w granicach działki nr 881/4 o powierzchni 737 m2, KW Nr SW2K/00015409/1.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 522/21
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 14 października 2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2021 r. do dnia 03 listopada 2021 r.

1. Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna nr 19/8

2. Numer działki: 881/4

3. Powierzchnia działki : 737 m2

4. Księga Wieczysta: SW2K/00015409/1

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 8 położony w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Fabryczna nr 19, na 2 piętrze (3 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym, czterokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: kuchni, 2 pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 90,60 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o powierzchni 5,80 m2. Wc wspólne na niższej kondygnacji. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodna i kanalizacyjna wymaga doprowadzenia. Ogrzewanie piecowe – brak pieca kaflowego. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 12/100cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 881/4, obręb 0009 Ludwikowice, o pow. 737 m2, AM-3, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe .
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie, zatwierdzonym uchwałą Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 31 stycznia 2007 roku poz. 272) działka nr 881/4 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 23 MW.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

7. Cena nieruchomości: 49.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a