W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Nr 543/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1,2,3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551 i poz. 1561), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 14, położony w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna nr 33 w granicach działki nr 1153/1 o powierzchni 575 m2, KW Nr SW2K/00014834/2.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 543/21
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 października 2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

1. Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna nr 33/14

2. Numer działki: 1153/1

3. Powierzchnia działki : 575 m2

4. Księga Wieczysta: SW2K/00014834/2

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 14 położony w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna nr 33, na 3 piętrze (poddasze - 4 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym, czterokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: kuchni, 2 pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 53,12 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o powierzchni 2,15 m2 oraz komórkę w budynku gospodarczym na posesji o pow. 2,20 m2. Wc wspólne poza lokalem. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną. Ogrzewanie piecowe – piec kaflowy na paliwo stałe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 7/100cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1153/1, obręb 0009 Ludwikowice, o pow. 575 m2, AM-3, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice, zatwierdzonym uchwałą Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 31 stycznia 2007 roku poz. 272) działka nr 1153/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 21-MW.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

7. Cena nieruchomości: 39.900,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a