W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Świerki - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 31/22 z dnia 21.02.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 1,2, art. 35 ust. 1,2,3 art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm. poz. 815), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 9, położony w Świerkach nr 128, w granicach działki nr 640/1 o powierzchni 1051m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00014389/7
  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                         

 

/ Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 31/22
z dnia 21.01.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 21.01.2022 r. do dnia 10.02.2022 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00014389/7

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 640/1, AM-1, obręb 0014 Świerki.

3) powierzchnia nieruchomości : 1051m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 9, położony w Świerkach nr 128 , na 3 piętrze (4 kondygnacja) w budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego,  częściowo podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju z aneksem kuchennym i spiżarką  o powierzchni użytkowej 28,50m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 2,51m2 i strych o pow. 8,89m2 ; wc wspólne poza lokalem.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 65/1000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną a wodna i kanalizacyjna na korytarzu i wymaga doprowadzenia , ogrzewanie piecowe-  pieca kaflowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 640/1 o pow. 1051m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową . W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 18 500,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

/Z up. Wójta Anna Zawiślak -– Zastępca Wójta /

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Świerki – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda