W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Jugów - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 51/22 z dnia 10.02.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 1,2, art. 35 ust. 1,2,3 art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm. poz. 815), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

 • §1.  

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 2, położony w Jugowie, ul. Główna nr 98, w granicach działki nr 328/2 o powierzchni 800m2,  księga wieczysta KW nr SW2K/00027337/2.

2.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 9, położony w Jugowie, ul. Główna nr 17, w granicach działki nr 588/9 o powierzchni 769m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00019967/8.

3.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 1, położony w Jugowie, ul. Główna nr 126/1, w granicach działki nr 726/9 o powierzchni 293m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00028357/5.

4.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 2, położony w Jugowie, ul. Główna nr 73a, w granicach działki nr 373/16 o powierzchni 291m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00025550/7.

5.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 6, położony w Jugowie, ul. Główna nr 73a, w granicach działki nr 373/16 o powierzchni 291m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00025550/7.

 

 • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczących nieruchomości opisanych w § 1, stanowiące załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do zarządzenia.
 1. 2.  Wykazy, o których mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykazy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, a informację o zamieszczeniu wykazów podaje się w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                 /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 51/22
z dnia 10.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00027337/2

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 328/2, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 800m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 2, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 98, na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego,  częściowo podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju  o powierzchni użytkowej 39,14m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: kotłownię o pow. 1,50m2 , piwnicę o pow. 0,42m2 i 3 komórki na posesji o pow. odpowiednio 4,40m2,4,30m2, 1,12m2.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1570/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną, ogrzewanie CO bez kotła. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 328/2 o pow. 800m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 45 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                               /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

 

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 51/22
z dnia 10.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00027337/2

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 588/9, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 769m2

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 9, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 17, na poddaszu (kondygnacja 3) budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego,  nie podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 13,30m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: komórkę o pow. 1,06m2 na trzeciej kondygnacji, komórkę na parterze pow. 1,50m2 i  komórkę w budynku gospodarczym na posesji o pow. 1,80m2.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 362/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na korytarzu - wymaga doprowadzenia, ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 588/9 o pow. 769m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

7. Cena nieruchomości: 10 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  •                                                                 /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

 

Otrzymują:

1)Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)BIP

5)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

  

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 51/22
z dnia 10.02.2022 roku

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00028357/5

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 726/9, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 293m2

8. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 1, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 126, na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego,  nie podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki,  wc, kotłowni i przedpokoju  o powierzchni użytkowej 42,37m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1667/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną, ogrzewanie CO, kocioł na paliwo stałe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 726/9 o pow. 293m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

9. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

10. Cena nieruchomości: 40 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                             /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

 

Otrzymują:

1)Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)BIP

5)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 51/22
z dnia 10.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025550/7

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 373/16, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 291m2

11. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 2, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 73a, na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego, w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjnego,  nie podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 32,54m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono wc na parterze  o pow. 1,01m2 i komórka na parterze o pow. 2,73m2.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 899/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 373/16 o pow. 291m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

12. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

13. Cena nieruchomości: 29 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                             /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

 

Otrzymują:

1)Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)BIP

5)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

  

  

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 51/22
z dnia 10.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025550/7

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 373/16, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 291m2

14. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 6, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 73a, na I piętrze (kondygnacja 2) budynku mieszkalnego, w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjnego,  nie podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 34,08m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono wc na I piętrze o pow. 0,87m2 i komórka na parterze o pow. 1,88m2.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 903/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 373/16 o pow. 291m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

15. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

16. Cena nieruchomości: 24 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                                /  Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska /

 

 

Otrzymują:

1)Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)BIP

5)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda