W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Jugów, Ludwikowice Kł. - wykaz

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 70/22 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 1,2, art. 35 ust. 1,2,3 art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm. poz. 815), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313, zm. 2022r. poz. 727 ), zarządzam, co następuje:

 • §1.  

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 7, położony w Jugowie, ul. Główna nr 107, w granicach działki nr 723/2 o powierzchni 605m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00019237/2.

2.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 4, położony w Ludwikowicach Kł., ul. T. Kościuszki nr 7, w granicach działki nr 44/1 o powierzchni 1474m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00011201/5.

3.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 3, położony w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 63, w granicach działki nr 83/5 o powierzchni 1182m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00014928/8.

4.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal użytkowy , położony w Ludwikowicach Kł., ul. T. Kościuszki nr 14, w granicach działki nr 836/2 o powierzchni 3939m2,  księga wieczysta    KW nr SW2K/00027505/1.

 • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczących nieruchomości opisanych w § 1, stanowiące załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, do zarządzenia.
 1. 2.  Wykazy, o których mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykazy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów i Ludwikowice Kł., a informację o zamieszczeniu wykazów podaje się w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                  /  Z up. Wójta - Anna Zawiślak – Zastępca Wójta /

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/22
z dnia 22.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 22.02.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00019237/2

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 723/2, AM-1, obręb 0007 Jugów.

3) powierzchnia nieruchomości : 605m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 7, położony, w Jugowie, ul. Główna nr 107, na I piętrze (kondygnacja 2) budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego,  częściowo podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju, kuchni, łazienki z wc  o powierzchni użytkowej 34,13m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono:  piwnicę o pow. 1,10m2   Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1001/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną, ogrzewanie etażowe zasilane z kotła CO w kuchni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów działka nr 723/2/2 o pow. 605m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i usługową ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 50 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                                                       

        /  Z up. Wójta - Anna Zawiślak – Zastępca Wójta /

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/22
z dnia 22.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 22.02.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00011201/5

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 44/1, AM-1, obręb 0009 Ludwikowice Kł.

3) powierzchnia nieruchomości : 1474m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 4, położony, w Ludwikowicach Kł, ul. T.Kościuszki nr 7, na I piętrze (kondygnacja 2) budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego,  częściowo podpiwniczonego, wolnostojącego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej 16,10m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 3,10m2  i  komórkę w budynku gospodarczym na posesji o pow. 4,96m2.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 54/1000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną lokalną, telefoniczną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice Kł. działka nr 44/1 o pow. 1474m2 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej  ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 15 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

/  Z up. Wójta - Anna Zawiślak – Zastępca Wójta /

Otrzymują:

1) Sołtys wsi Ludwikowice Kł. – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3) Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) BIP

5) Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda


Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/22
z dnia 22.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 22.02.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

4) nr księgi wieczystej: SW2K/00028357/5

5) według katastru nieruchomości: dz. nr 83/5,  obręb 0009 Ludwikowice Kł..

6) powierzchnia nieruchomości : 1182m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 3, położony, w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 63, na I piętrze (kondygnacja 2) budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego,  podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z  wc  o powierzchni użytkowej 68,85m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 6,25m2 . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice Kł. działka nr 83/5 o pow. 1182m2 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej, w części  na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 80 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

/  Z up. Wójta - Anna Zawiślak – Zastępca Wójta /

Otrzymują:

1) Sołtys wsi Ludwikowice Kł. – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3) Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) BIP

5) Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/22
z dnia 22.02.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 22.02.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

7) nr księgi wieczystej: SW2K/00027505/1

8) według katastru nieruchomości: dz. nr 836/2, obręb 0009 Ludwikowice Kł.

9) powierzchnia nieruchomości : 3939m2

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal użytkowy, położony, w Ludwikowicach Kł., ul. T. Kościuszki nr 14, na parterze (kondygnacja 1) budynku użytkowo - mieszkalnego, wielolokalowego, wolnostojącego, dwukondygnacyjnego,  częściowo podpiwniczonego, wybudowanego przed 1945 rokiem. Lokal składa się z: pokoju biurowego 1, pokoju biurowego 2, pokoju biurowego 3, pokoju biurowego 4, pokoju biurowego nr 5, przedsionka i korytarza o powierzchni użytkowej 99,73m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono poczekalnie i przedsionek 2 o pow. 53,37m2 . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3450/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną – kran w korytarzu z odpływem, ogrzewanie piecowe – piece kaflowe w korytarzu i 2 w pomieszczeniach biurowych wymagające odtworzenia . Działka nr 836/2 o pow. 3939m2 obręb Ludwikowice Kł. należy do terenów zamkniętych, w związku z czym znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Ludwikowice Kł., opisywana działka w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako Tk tereny kolejowe.

3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

4. Cena nieruchomości: 69 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                                     

 / Z up. Wójta - Anna Zawiślak – Zastępca Wójta /

Otrzymują:

1) Sołtys wsi Ludwikowice Kł. – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3) Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) BIP

5) Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda