W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Włodowice - wykaz

Zarządzenie Nr 144/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.) § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 ze póź. zm.)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne nr 1, nr 1A, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 położone w budynku mieszkalnym we Włodowicach nr 27 w granicach działki nr 321/2 o powierzchni 1142 m2, księga wieczysta KW Nr SW2K/000108140/9.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczących nieruchomości opisanych w § 1, stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do zarządzenia.
  1. 2.  Wykazy, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Włodowice, a informację o zamieszczeniu wykazów podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                          /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 19.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2. Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 1 położony we Włodowicach nr 27, na parterze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 3 pokoi,  kuchni,  przedpokoju, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 55,83 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 0,89 m2

i kotłownię o pow. 1,52m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1585/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO etażowe . 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług, w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5. Cena nieruchomości: 60 401,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

 

                                                                            /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

Do wiadomości:

1) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3) BIP

4) Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6) a/a

  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 19.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 1A położony we Włodowicach nr 27, na parterze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 3 pokoi,  kuchni,  przedpokoju, łazienki z WC, przedsionka i kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 56,69 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 0,80 m2 , piwnicę o pow. 9,49m2 i komórka o pow. 2,33m2 w budynku gospodarczym na posesji. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1548/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO etażowe . 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług, w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 63 785,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

                                                                 /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

 

Do wiadomości:

1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3)BIP

4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6)a/a

 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 19.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 2 położony we Włodowicach nr 27, na I piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC, przedsionka o powierzchni użytkowej 63,29 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 0,90 m2 , komórka pod schodami zewnętrznymi pow. 5,70m2 . Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1561/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO z kotła co w kuchni .
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług,

w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 72 580,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

/Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /


Do wiadomości:
1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda
2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
3)BIP
4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda
5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl
6)a/a

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 19.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 3, położony we Włodowicach nr 27, na I piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 3 pokoi,  kuchni,  przedpokoju, łazienki z WC, przedsionka i spiżarki o łącznej powierzchni użytkowej 64,41 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 1,57 m2 , piwnicę o pow. 9,66m2 i komórka o pow. 2,34m2 w budynku gospodarczym na posesji. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1742/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO etażowe  - piecowe z podkowy. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług,

w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 72 471,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

Do wiadomości:

1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3)BIP

4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6)a/a

  

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 4, położony we Włodowicach nr 27, na II piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 3 pokoi,  kuchni,  przedpokoju, łazienki,  WC, przedsionka z kotłem CO o łącznej powierzchni użytkowej 65,05 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 1,51 m2 , piwnicę o pow. 1,95m2 i komórka o pow. 19,49m2 w budynku gospodarczym na posesji. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1965/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO z kotła co w przedsionku. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług,

w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 66 857,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

                                                              /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

Do wiadomości:

1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3)BIP

4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6)a/a

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 19.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 5, położony we Włodowicach nr 27, na II piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: pokoju,  kuchni,  przedpokoju, łazienki z  WC,  o  powierzchni użytkowej 30,05 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 1,19 m2  i komórka o pow. 2,30m2 w budynku gospodarczym na posesji. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 749/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO z kotła co w przedsionku. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług,

w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 22 605,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

                                                                      /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

 

Do wiadomości:

1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3)BIP

4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6)a/a

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 144/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia  19 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.04.2022 r. do dnia 09.05.2022 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00108140/9

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 321/2 , obręb 0015 Włodowice

2.Powierzchnia nieruchomości : 1142 m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 6, położony we Włodowicach nr 27, na II piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: 2 pokoi,  kuchni,  łazienki z  WC,  o  powierzchni użytkowej 34,80 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 0,99 m2  i komórka o pow. 2,27m2 w budynku gospodarczym na posesji. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 850/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, telefoniczną, wc z łazienką, ogrzewanie CO z podkowy. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 321/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej  i usług,

w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

4.Forma przeznaczenia do sprzedaży: na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

5.Cena nieruchomości: 25 548,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

                                                                         /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójt /

 

 

Do wiadomości:

1)Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda

2)Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

3)BIP

4)Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

5)Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

6)a/a