W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Odwołanie przetargu w Sokolcu

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 448/20 z dnia 13 października 2020 roku w sprawie odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782), § 4 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

§1.1 Odwołuje się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Sokolcu w granicach działki nr 40/1 o powierzchni 0,43 ha, KW Nr SW2K/00104262/2, ogłoszony Zarządzeniem Nr 357/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 września 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda na dzień 30 października 2020 r. na godz. 13.00.

2.Przyczyną odwołania przetargu jest brak niezamieszczenia informacji w ogłoszeniu o przetargu o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość.

3.Traci moc Zarządzenie Nr 357/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/