Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

PRZEPROWADZILIŚMY TERMOMODERNIZACJĘ 11 BUDYNKÓW

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Po termomodernizacji trzech przedszkoli, dwóch szkół, dwóch budynków komunalnych oraz dwóch sal wiejskich, kończy się termomodernizacja dwóch budynków z zaplanowanych na tą kadencję do ocieplenia – sali gimnastycznej w Woliborzu i sali gimnastycznej w Jugowie. W ten sposób kończy się realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego gmina uzyskała aż 85% dofinansowanie na większość z ww. inwestycji.

 Sala gimnastyczna w Jugowie po termomodernizacji


Sala gimnastyczna w Woliborzu po termomodernizacji