Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Fundusz Sołecki w Gminie Nowa Ruda

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Fundusz sołecki funkcjonuje od roku 2009, ale w Gminie Nowa Ruda został on wdrożony dopiero w obecnej kadencji. Uchwała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Nowa Ruda środków finansowych na realizację zadań, określonych w ustawie o funduszu sołeckim, została przyjęta przez radnych w 2015 roku. We wrześniu br. mieszkańcy mogą więc po raz trzeci zdecydować o tym, jakie przedsięwzięcia będą realizowane na terenie ich sołectw.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O „FUNDUSZU SOŁECKIM”

Fundusz Sołecki został wprowadzony Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku natomiast 21 lutego 2014 roku weszła w życie nowa Ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz.301 ), która obowiązuje do dziś i jest podstawą prawną do jego funkcjonowania. Głównym celem jej wprowadzenia było wzmocnienie samorządu lokalnego oraz prostego i efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi, poprzez przekazanie mieszkańcom sołectw decydującego głosu o przeznaczeniu przydzielonych środków finansowych z budżetu gminy. Dzięki ustawie i uchwale rady gminy mieszkańcy wsi stali się gospodarzami miejsca, w którym żyją.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego może nastąpić wyłącznie na podstawie złożonego przez sołectwo wniosku, określającego przedsięwzięcie, które sołectwo chce sfinansować.

Jakie warunki musi spełniać zgłoszone przedsięwzięcie?

Musi spełniać łącznie trzy następujące warunki tj.:

 • mieścić się katalogu zadań gminy,
 • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy.


Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa wylicza się na podstawie wzoru zawartego w ustawie. Jednym z decydujących czynników decydujących o jego wysokości jest liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie sołectwa. Precyzyjną wysokość środków, które mogą być wykorzystane przez sołectwo obliczana jest corocznie i w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy sołtysi są informowani o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Wysokość Funduszu na 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Fundusz sołecki na 2018 r.

Bartnica

183

13 271,75 zł

Bieganów

25

7 796,72 zł

Bożków

1241

34 652,09 zł

Koszyn

386

20 306,13 zł

Czerwieńczyce

441

22 211,99 zł

Dworki

57

8 905,59 zł

Dzikowiec

836

34 652,09 zł

Jugów

2941

34 652,09 zł

Krajanów

111

10 776,80 zł

Ludwikowice Kł.

1899

34 652,09 zł

Nowa Wieś Kł.

213

14 311,31 zł

Przygórze

703

31 290,84 zł

Sokolica

71

9 390,72 zł

Sokolec

460

22 870,38 zł

Świerki

555

26 162,33 zł

Wolibórz

1036

34 652,09

Włodowice

680

30 493,84

 

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy:

 • sołtysa,
 • rady sołeckiej,
 • 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.


Każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku.
Należy jednak pamiętać, że może być ona potraktowana jako inicjatywa wniosku i być przedmiotem obrad zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nią co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia), lub gdy uzyska poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na zebraniu wiejskim.


Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zadanie powinno jasno określać realny koszt. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel. Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Gdzie i kiedy przekazuje się wniosek?

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójt Gminy Nowa Ruda, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo ma otrzymać pieniądze, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Oprócz przedstawionych wymagań ustawowych należy jeszcze wskazać, iż wraz z wnioskiem należy złożyć jako załącznik:

 • protokół zebrania wiejskiego ( sposób zwołania i przeprowadzenia zebrania reguluje statut sołectwa)
 • uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
 • listę obecności z zebrania (jako załącznik do protokołu).

Pamiętać należy, że Wójt Gminy może odrzucić wniosek, który  nie spełnia wszystkich wyżej wymienionych warunków w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.


Pliki do pobrania:

 1. Wniosek - przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 2. Wzór protokołu
 3. Uchwała - przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 4. Lista obecności mieszkańców
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Nowa Ruda
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018
 7. Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij