W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

"Poznaj Polskę"

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska kolejny raz gratuluje szkołom podstawowym w Jugowie, Bożkowie i Ludwikowicach Kł. udziału w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Otrzymana dotacja w edycji jesiennej 2022 roku to kwota 57,2 tys. zł. Pozwoliła na organizację aż sześciu wycieczek szkolnych, trzy wycieczki trzydniowe i trzy jednodniowe. W 80% pokryła koszty wycieczek, których całkowity budżet wyniósł 74 tys. zł.
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jugowie tym razem zwiedzali Wrocław. Byli w ZOO i Hali Stulecia. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, wskazanie na ważną funkcję ogrodów zoologicznych w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Visitor Centre to turystyczna brama do Hali Stulecia oraz interaktywna, multimedialna wystawa przybliżająca zwiedzającym historię zabytku klasy UNESCO.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł. dla swoich uczniów zorganizowali dwie wycieczki jednodniowe. Do Jeleniej Góry, gdzie zwiedzili Muzeum Karkonoskie i Zamek Czocha, na którym przywitał uczniów pan Piotr Kucznira wprowadzając uczniów w średniowieczny czas. Z kolei w muzeum mogli obejrzeć wystawę pt. „Historia Piernikarskiego Rzemiosła”, galerię szkła współczesnego oraz wiele ciekawych eksponatów związanych z historią Dolnego Śląska. Drugą wycieczkę do Wrocławia - do Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza.
Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Bożkowie byli na trzech trzydniowych wycieczkach. Pierwsza wycieczka - do Torunia, odbyła się na początku października. Bogaty program obejmował aż 6 pozycji: Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, Dom Legend Toruńskich, Dom Mikołaja Kopernika, Toruń Stare i Nowe Miasto, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Żywe Muzeum Piernika. Spacer z przewodnikiem po przepięknej toruńskiej Starówce pozostanie na zawsze w pamięci uczestników. Druga wycieczka zabrała uczniów w podróż do Krakowa. Zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe, Sukiennice, Ogród Doświadczeń, Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Trzecia wycieczka zorganizowana dla klas IV-VIII to również wyjazd do uroczego Torunia. Program nieco zmieniony i bogatszy obejmował Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, Dom Legend Toruńskich, Dom Mikołaja Kopernika, Toruń Stare i Nowe Miasto, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Okręgowe - Ratusz Staromiejski i Muzeum Twierdzy Toruń.
Poznaj Polskę - to wspaniałe przedsięwzięcie angażujące całe społeczności szkolne, nauczycieli, uczniów i rodziców, pozwalające na wyrwanie uczniów z sal lekcyjnych i realną podróż po ciekawych i przepięknych miejscach naszego kraju. Wiem, że wielu uczniów nigdy nie miałoby okazji być tam, gdzie właśnie było. Dotacja „Poznaj Polskę” to bardzo dobrze wykorzystane pieniądze.
Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w realizację i gratuluję!
 Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewskakolejny razgratuluje szkołom podstawowym w Jugowie,Bożkowiei Ludwikowicach
KłodzkichudziałuwprzedsięwzięciuMinistra Edukacji i Naukipod nazwą:

„Poznaj Polskę”

Otrzymana dotacjaw edycji jesiennej 2022 roku to kwota57.240PLN.Pozwoliła na organizacjęsześciuwycieczekszkolnych,trzy
wycieczki trzydniowe i trzy jednodniowe.W80%pokryła kosztywycieczek, których całkowitybudżetwyniósł74.031,50PLN.

Uczniowieklas I-IIISzkołyPodstawowejw Jugowietym razemzwiedzaliWrocław. Byli w ZOO i Hali Stulecia. Celem wycieczki było
wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, wskazaniena ważnąfunkcjęogrodów
zoologicznychw zakresie ochrony zagrożonych gatunkówzwierząt.VisitorCentre to turystyczna brama do Hali Stulecia oraz
interaktywna, multimedialna wystawa przybliżająca zwiedzającym historię zabytku klasy UNESCO.

NauczycieleSzkołyPodstawowej im.Św. Franciszka z Asyżuw Ludwikowicach Kł.dla swoich uczniówzorganizowali dwie wycieczki
jednodniowe. Do Jeleniej Góry, gdzie zwiedziliMuzeum Karkonoskie i Zamek Czocha-Sucha, naktórymprzywitał uczniówpan Piotr
Kucznira wprowadzającucznióww średniowiecznyczas. Z kolei wmuzeum mogli obejrzeć wystawę pt.HistoriaPiernikarskiego
Rzemiosła, galerię szkła współczesnegooraz wiele ciekawych eksponatów związanych z historiąDolnego Śląska.Drugą wycieczkę
do Wrocławia-do Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, ZakładuNarodowegoim.
OssolińskichiMuzeum Pana Tadeusza.

Natomiast uczniowieSzkołyPodstawowejz Oddz. Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Bożkowie byli natrzechtrzydniowych
wycieczkach.Pierwsza wycieczka-do Torunia,odbyła się na początku października. Bogaty programobejmował aż 6 pozycji:
Centrum Popularyzacji KosmosuPlanetarium Toruń, DomLegend Toruńskich, Dom Mikołaja Kopernika, Toruń Stare i Nowe
Miasto, Centrum NowoczesnościMłyn Wiedzy, Żywe Muzeum Piernika. Spacerz przewodnikiem poprzepięknejtoruńskiej
Starówcepozostanie na zawsze w pamięci uczestników. Druga wycieczka zabrała uczniów w podróż do Krakowa.Zwiedzili Zamek
Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe, Sukiennice,OgródDoświadczeń, Muzeum Archeologiczne orazMuzeum Żup
KrakowskichWieliczka.Trzecia wycieczka zorganizowana dla klas IV-VIII to również wyjazd do uroczego Torunia.Program nieco
zmienionyi bogatszy obejmowałCentrum Popularyzacji KosmosuPlanetarium Toruń, DomLegend Toruńskich, Dom Mikołaja
Kopernika, Toruń Stare i Nowe Miasto, Centrum NowoczesnościMłyn Wiedzy,Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Okręgowe
-Ratusz Staromiejski i Muzeum Twierdzy Toruń.

Poznaj Polskę-to wspaniałe przedsięwzięcieangażujące całe społeczności szkolne,nauczycieli,uczniów i rodziców, pozwalające na
wyrwanie uczniów z sallekcyjnychirealnąpodróż pociekawych i przepięknych miejscach naszego kraju. Wiem, że wielu uczniów
nigdy nie miałobyokazji byćtam, gdziewłaśniebyło.DotacjaPoznajPolskęto bardzo dobrze wykorzystane pieniądze.

Dziękujęserdecznie wszystkimzaangażowanymw realizacjęi gratulu!

Foto relację z wycieczek przedstawiamy poniżej.

Opracowała: Izabela Słowek-Chorób