W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 607 w obrębie Jugów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwały Nr 322/XLVI/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dal działki nr 607 w obrębie Jugów.

Wnioski dotyczące ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na adres Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 nowa Ruda

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że ww. uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w terminie do dnia 2.09.2022r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Nowa Ruda.

Względem ww. planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przy czym dla tego planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz pod linkiem: Klauzule RODO 

 

 

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska


12.08.2022