W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Bożków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Bożków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwałynr149/XVII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia29kwietnia 2020r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Bożków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 22 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości2, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda www.bip.gmina.nowaruda.pl oraz na stronie podmiotowej tj. gmina.nowaruda.pl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się10 stycznia 2023r. w Sali Obrad w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda, o godz.11:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl lub przez platformę ePUAP. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Nowa Ruda, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2023r.Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania danych osobowych
zamieszczona na stronie internetowej gmina.nowaruda.pl w zakładce: Poradnik Interesanta-RODO.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawienie jest prowadzone.
Zastępca Wójta
Anna Zawiślak

NR_Bo_mpzp_rys_01-min
NR_Bo_mpzp_txt
NR_Bo_mpzp_uzasadnienie
POS_NR Bo