W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Ruda o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 318/8 w obrębie Ludwikowice

Nowa Ruda, 08.04.2024 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwały Nr 495/LXX/24 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 318/8 w obrębie Ludwikowice.

Wnioski dotyczące ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na adres Urzędu Gminy Nowa ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach urzędowania. Informuję, że ww. uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda Plany i strategie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Uchwała nr 495/LXX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 marca 2024, w prasie 24klodzko.pl, a także na tablicy ogłoszeń we wsi Ludwikowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wniosek lub uwagę składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, do Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w terminie do dnia 30.04.2024 r. Wzór formularza, na którym się składa wniosek, uwagę, dostępny jest w Urzędzie lub do pobrania pod linkiem: Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Składający wniosek do projektu planu miejscowego, uwagę, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Nowa Ruda.

Względem ww. planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, przy czym nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz pod linkiem: Klauzule RODO

 

/Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda

Anna Zawiślak/