W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Załatw sprawę w urzędzie gminy

PORADNIK INTERESANTA:

Jeżeli masz do załatwienia sprawę w Urzędzie Gminy Nowa Ruda skorzystaj w pierwszej kolejności z  poradnika interesanta, który nakieruje Cię na właściwych pracowników, pomoże odnaleźć i wypełnić odpowiednie wnioski i druki oraz pokaże jak krok po kroku załatwić sprawę:

- MELDUNKI: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

- DOWODY OSOBISTE: złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego,

- MIESZKANIA: sprzedaż-kupno lokalu mieszkalnego, przyznanie mieszkania komunalnego,

- KONCESJA: otrzymanie koncesji na sprzedaż alkoholu,

- CEDIG: uzyskanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- PODATKI: Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, Podatek od nieruchomości od osób prawnych, Podatek rolny od osób fizycznych, Podatek rolny od osób prawnych, Podatek leśny od osób fizycznych, Podatek leśny od osób prawnych, Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

- PSY: rejestracja psów 

- OCHRONA ŚRODOWISKA: rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościewidencja zezwoleń opróżniania zbiornikówinformacja wójta, azbestzmiana systemu ogrzewania - dotacjegospodarka wodna 

- PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE: decyzja o warunkach zabudowy, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym, wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaświadczenie o braku planu miejscowego, opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym, zaświadczenie o rewitalizacji

- NIERUCHOMOŚCI:  nadawanie numerów porządkowych, zatwierdzanie projektów podziałów nieruchomości

- ZGROMADZENIA PUBLICZNE: zgromadzenia publiczne

- DOFINANSOWANIE: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- DRUKI, WNIOSKI: druki meldunkowe, wnioski dowodowe, wnioski mieszkaniowe, druki działalności gospodarczej, deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, dotacje

- PRACOWNICY URZĘDU: organizacja urzędu

- SKARGI, WNIOSKI: skargi i wnioski

- DRUKI POZOSTAŁE:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o sporządzenie/zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o podział nieruchomości - wystąpienie o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Wniosek - oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Wniosek o dzierżawę

Sprawozdanie z rozliczenia z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, cudzoziemców oraz PESEL

Wniosek - pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny  

Informacja dotycząca naboru do Żłobka Publicznego ,,Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi noclegowe

Formularz do zgłaszania uwag odnośnie wywozu śmieci

 
Więcej na: Pozostałe - BIP w JST 

 


Załatw swoją sprawę przez Internet.
Zapoznaj się z E-Usługami, które już są do Państwa dyspozycji. E-Usługi dla Mieszkańców - AKTUALNOŚCI - Gmina Nowa Ruda - Oficjalny serwis internetowy.Numery kont do wpłaty:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda

Opłata za dokumenty planistyczne
Podatki
Rachunek: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

Czynsz
Rachunek: 23 95360001 3001 0006 7351 0028

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać na indywidualny rachunek przypisany płatnikowi.

Wadium, poręczenie, gwarancja
Rachunek: 62 95360001 3001 0006 7351 0005

Podłączenie do infrastruktury kanalizacyjnej w Bożkowie
Rachunek: 93 95360001 3001 0006 7351 0029

Rada Gminy Nowa Ruda RADA GMINY

Organizacja urzędu Organizacja urzędu  

Sołtysi Sołtysi Kadencji 2023-2027  

Urząd Gminy URZĄD GMINY  

Piece węgiel powietrze PIECE - WĘGIEL - POWIETRZE 

Środowisko azbest ŚRODOWISKO