W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Podsumowanie działań dot. rozwoju sportu szkolnego


Zmiany w systemie gminnej oświaty, związane ze zlikwidowaniem kilku placówek szkolnych, wymagało również szybkiego znalezienia rozwiązania tego problemu. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, która zgłosiła gotowość do prowadzenia placówki szkolnej w udostępnionym przez gminę obiekcie w Woliborzu.

1) Rozwój sportu szkolnego

Zmiany systemowe były bardzo istotne, ale nie mniej ważne było stworzenie warunków umożliwiających rozwój fizyczny oraz upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też podejmowaliśmy starania w celu skorzystania z jak największej ilości projektów i programów, które umożliwiają realizację tych celów, a także wspierały finansowo ich prowadzenie. Warto wymienić kilka programów, w których miały możliwość uczestniczyć dzieci i młodzież z naszej gminy:

- „Umiem pływać”, zajęcia nauki pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,

- „Junior Sport” ukierunkowany na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w takich dyscyplinach tj. lekkoatletyka, gry zespołowe, sporty sezonowe,


- „Mały Mistrz”, którego kontynuacją jest „Sprawny Dolnoślązaczek”; celem programów jest wsparcie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego przez nauczycieli wychowania fizycznego,


- „Szkolny Klub Sportowy”, podniesienie aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego,

- „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, służący promocji aktywności ruchowej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenach leśnych oraz udział w olimpiadzie sportowej.W celu zapewnienia właściwego finansowania sportu szkolnego, wyodrębniliśmy w budżecie osobną pulę środków nieodzownych do jego realizacji, z którego m.in. zakupiliśmy i przekazaliśmy do placówek oświatowych sprzęt sportowy oraz przeznaczyliśmy środki na transport na zawody sportowe i zakup nagród dla najlepszych zawodników. Tylko w 2017 roku w budżecie Gminy przeznaczyliśmy także kwotę 24 tys. zł na zakup do szkół sprzętu sportowego.

2) Programy edukacyjne

Oprócz programów związanych z rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży w szkołach prowadzone były programy:

- Bezpieczna+, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. W ramach projektu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć,


- „Wiem, umiem, potrafię”, wspierający uczniów w rozwoju kluczowych kompetencji, wsparcie uczniów, doradztwo zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej, tj. pracowni przedmiotowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, objęcie różnymi formami doskonalenia zawodowego 40 nauczycielek i 5 nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 528 649 zł z czego 502 217 zł pochodzić będzie ze środków RPO WD 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 r.,

- „Poznajmy się lepiej”, którego podstawowym celem było zapoznanie dzieci z przedszkoli w Bożkowie i Hronovie z kulturą swoich sąsiadów z zagranicy. Cel ten realizowany był poprzez wspólne polsko-czeskie wycieczki dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli oraz imprezy stacjonarne w obu przedszkolach. W sumie w ramach projektu zrealizowanych zostało 18 wydarzeń. Jak już wspomnieliśmy wcześniej w ramach projektu zostały także zmodernizowane dwie sale zabaw i zakupione nowe wyposażenie.

3) Lokalny Program Wspomagania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Chęć pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień oraz stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem ich talentów skutkowało utworzeniem Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określeniem zasad przyznawania stypendiów wójta dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, w sporcie i dziedzinach artystycznych.

4) Wymiana wakacyjna

Mówiąc o działaniach w obszarze edukacji dzieci i młodzieży, trudno nie wspomnieć o wymianie wakacyjnej ze szkołami z partnerskiej Gminy Somonino. Dzięki niemu, już blisko 90 uczniów ze szkół w Ludwikowicach Kł. i Jugowie miało możliwość uczestniczyć w bezpłatnej kolonii letniej na Kaszubach. Jednym z nowych pomysłów było wprowadzenie od 2015 roku specjalnego programu wakacyjnego prowadzonego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR) w Ludwikowicach Kł. Zajęcia, wycieczki i konkursy, organizowane w większości wsi, cieszą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

5) Profilaktyka zdrowotna w szkołach

W 2017 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 100 zł. Przyznane środki przeznaczone zostały na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Bożkowie, Ludwikowicach Kł. oraz Jugowie. Zakupiono m.in. kozetki lekarskie, stoliki zabiegowe, szafy do przechowywania leków, biurka oraz szafki kartoteczne, wagi medyczne, parawany, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, stetoskopy, apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem.