W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Weryfikacja tzw. deklaracji śmieciowych

Powiększyła Ci się rodzina?

Powróciłeś do Gminy Nowa Ruda?

Przeprowadziłeś się na teren Gminy Nowa Ruda?

Zaktualizuj dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Pamiętajmy, tzw. deklarację śmieciową składa się w miejscu zamieszkania. Bądźmy uczciwi, składajmy deklaracje zgodne ze stanem faktycznym! Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie od wieku i rodzaju zajmowanej nieruchomości! Nie zgłaszając właściwej liczby domowników obarcza się opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców gminy!

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowa Ruda prosi o samodzielną weryfikację deklaracji śmieciowych i w przypadku stwierdzenia niezgodności o zgłoszenie nowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy rozpoczyna proces intensywnej weryfikacji danych zawartych w tzw. deklaracjach śmieciowych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.