W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Odbiór śmieci w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

15 lutego 2022 r. zmienia się operator odbioru odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda. Od tego dnia zadanie przejmuje spółka Alba.


Gdzie zostawiać worki z odpadami?

Worki z odpadami należy umieścić na terenie swojej posesji, w miejscu widocznym i ogólnodostępnym.


Kiedy wystawić worek z odpadami?

Worki najlepiej wystawić w wieczór poprzedzający dzień odbioru odpadów. Worki mogą być odebrane już od godz. 6tej rano.


Kto będzie odbierał odpady?

Odpady z posesji będzie odbierała spółka Alba.


Czy odbiór odpadów będzie droższy?

Gmina Nowa Ruda przeprowadziła przetarg, w wyniku którego wygrała spółka Alba. Stawki pozostają bez zmian, jak w 2021 r.


Więcej na temat odbioru aktualnych stawek na stronach: 

Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów i nowej stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi - BIP w JST - Urząd Gminy Nowa Ruda


Czy w związku z tym będę płacił więcej za wywóz śmieci?

Cena dla mieszkańca pozostaje bez zmian. Różnicę w cenie dopłaca gmina tak, aby dla mieszkańca stawka pozostała niezmienna.  


Skąd wezmę nowy worek?

Podczas odbioru odpadów z posesji, firma Alba pozostawia nowe worki w tym samym miejscu. Zapotrzebowanie na dodatkowe worki do segregacji (plastik, szkło, papier) można zgłaszać w urzędzie gminy, w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 74 872 09 04.


Mieszkam w wielorodzinnym budynku komunalnym. Gdzie mogę trzymać worki z odpadami między terminami odbioru odpadów?

Budynki komunalne, w 100% zarządzane przez Gminę Nowa Ruda będą zaopatrzone w zbiorcze kontenery do przechowywania worków. Adresy budynków: Dzikowiec 87, Bożków 89b, Jugów, ul. Główna 99, ul. Grzybowska 16, ul. Małachowskiego 37, ul. Pniaki 13, Ludwikowice Kł., ul. Główna 51, 92, 127, Świerki 70a, 70b, 129, Włodowice 36, 59, Wolibórz 116, Wolibórz 153.


Mieszkam w wielorodzinnym budynku, w którym jest wspólnota (mieszkania gminne i prywatne/ wykupione). Gdzie mogę trzymać worki z odpadami między terminami odbioru odpadów?

Decyzją mieszkańców ustala z własnym zarządcą czy wyznaczyć takie. Jeśli taka będzie wola mieszkańców, ustala się z zarządcą miejsce gromadzenia worków.


Nie zdążyłem wystawić worka z odpadami. Gdzie mogę go oddać po terminie?

Mieszkańcy Gminy Nowa Ruda, na podstawie dowodu osobistego, mogą oddać odpady w każdym terminie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Niepodległości 45C (obok stacji Orlen) w Nowej Rudzie. Odpady należy oddawać w workach, jak przy odbiorze z posesji. Wyjątkiem są odpady z worka żółtego, które oddając na PSZOK należy podzielić dodatkowo na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe.


Mam uwagi co do częstotliwości lub sposobu odbioru odpadów. W jaki sposób mogę je zgłosić?

Częstotliwość może ulec korekcie, jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Wszelkie uwagi można składać na formularzu dostępnym na stronach internetowych oraz w siedzibie Gminy Nowa Ruda.


Odpady nie mieszczą się w kontenerze. Co z nimi zrobić?


Często zdarza się, że przy drogach i śmietnikach leżą powyrzucane stare meble i zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Problem nie jest niestety nowy, ani nie pojawia się sporadycznie, dlatego codziennie zwracajmy uwagę na swoje otoczenie. Pamiętajmy, że możemy gromadzić i oddawać m.in. meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowej Rudzie obok stacji paliw Orlen. To rozwiązanie o wiele bardziej ekonomiczne i ekologiczne, niż chowanie się przed sąsiadami i wystawianie po zmroku pralek, lodówek, czy starych kanap.

Za pozostawienie odpadów na PSZOK nie trzeba wnosić żadnej opłaty, jeśli udokumentuje się fakt zamieszkania na terenie gminy (wystarczy np. okazać dowód).

W Punkcie przyjmowane są odpady o dużych rozmiarach, papier, tworzywa sztuczne, drewno, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia. Pamiętać należy, że jeśli dostarczamy odpady budowlane i rozbiórkowe, należy podzielić je na odpowiednie frakcje (szkło, okna, gruz betonowy lub ceglany).

W Punkcie nie są jedynie przyjmowane odpady inne niż domowe, w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. Zgodnie z regulaminem PSZOK, odpady muszą być posegregowane i niezanieczyszczone i należy dostarczać je samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Niepodległości 45C (obok stacji Orlen)
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, a w soboty w godzinach 8-13
Telefon: 74 872 54 63

Regulamin PSZOK - kliknij tu by zapoznać się ze szczegółową informacją.Mam wielkogabarytowe odpady, których nie mogę zawieźć do Punktu PSZOK. Kiedy mogę wystawić je przed kontener (harmonogram)?


Jeśli nie mamy możliwości dojazdu do tego punktu, możemy o pomoc zwrócić się do sołtysa wsi. A jeśli nie możemy sprzętu wywieźć, pamiętajmy że Spółka Alba zbiera sprzed kontenerów odpady o dużych wymiarach, według harmonogramu dostępnego na stronie ŚMIECI-SEGREGACJA-ODBIÓR - Gmina Nowa Ruda - Oficjalny serwis internetowy


Jakie odpady powinienem segregować?


Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Nowa Ruda obowiązuje segregacja odpadów komunalnych przez wszystkie osoby fizyczne i prawne, w następstwie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. oznacza to, że od początku roku każdy z nas musi selekcjonować odpady na pięć frakcji i umieszczać je w workach/pojemnikach kolorystycznie do nich przypisanych:

niebieski - na papier, w tym tektury,
żółty - na metale i tworzywa sztuczne,
zielony - na szkło
brązowy - na bioodpady,
czarny - na niesegregowane zmieszane odpady komunalne


Jak segregować śmieci?


Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać
    odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
    nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
    plastikowe opakowania po produktach spożywczych
    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
    opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
    plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
    aluminiowe puszki po napojach i sokach
    puszki po konserwach
    folię aluminiową
    metale kolorowe
    kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać
    butelek i pojemników z zawartością
    plastikowych zabawek
    opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
    opakowań po olejach silnikowych
    części samochodowych
    zużytych baterii i akumulatorów
    puszek i pojemników po farbach i lakierach
    zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Należy wyrzucać
    opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
    katalogi, ulotki, prospekty
    gazety i czasopisma
    papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
    zeszyty i książki
    papier pakowy
    torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać
    ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
    papieru lakierowanego i powleczonego folią
    papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
    kartonów po mleku i napojach
    papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
    tapet
    pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
    zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
    ubrań

Szkło

Należy wyrzucać
    butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
    szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać
    ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
    szkła okularowego
    szkła żaroodpornego
    Zniczy z zawartością wosku
    żarówek i świetlówek
    reflektorów
    opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
    luster
    szyb okiennych i zbrojonych
    monitorów i lamp telewizyjnych
    termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać
    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
    gałęzie drzew i krzewów
    skoszoną trawę, liście, kwiaty
    trociny i korę drzew
    niezaimpregnowane drewno
    resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać
    kości zwierząt
    oleju jadalnego
    odchodów zwierząt
    popiołu z węgla kamiennego
    leków
    drewna impregnowanego
    płyt wiórowych i pilśniowych MDF
    ziemi i kamieni
    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.


Opłaty za śmieci


Stawki za odbiór odpadów, uchwalone przez Radę Gminy, przedstawiają się następująco:

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny
96 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
191,90 zł rocznie w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny
383,80 zł roczna zryczałtowana stawka w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać comiesięcznie z góry, w terminie do 20 dnia miesiąca, za miesiąc którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, a za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiścić należy za cały rok, bez wezwania z góry w terminie do 20 lutego.

Zgodnie z ustawą UCPG (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) w przypadku ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie:
– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
– do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
– w związku ze śmiercią mieszkańca do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
– w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
– w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową w związku z czym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy są obowiązani uiszczać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformować niezwłocznie Zarządcę/Administratora.

W deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (należy pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd może prowadzić czynności sprawdzające).

Deklarację można pobrać:
– osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, Biuro Obsługi Klienta (BOK) - ul. Niepodległości 4 (parter),
- elektronicznie, jak poniżej 

Wzory deklaracji 2022 r.:
Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ŚMIECI-SEGREGACJA-ODBIÓR - Gmina Nowa Ruda - Oficjalny serwis internetowy Więcej informacji na Stronie Bip Gmina Nowa Ruda

Więcej informacji na stronie ALBA w Polsce - Gospodarka Odpadami

Więcej informacji na stronie naszesmieci.mos.gov.pl 


27.01.2022