W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Ruda o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części obrębu wsi Wolibórz

Wójt Gminy Nowa Ruda, na podstawie art. 17 pkt 11 i 13, w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr 458/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w częsci obrębu wsi Wolibórz, Gmina Nowa Ruda, ogłasza o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części obrębu wsi Wolibórz, gmina Nowa Ruda.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w terminie od 29 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r. (włącznie), przy czym uwagi do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego (tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) należy składać do Wójta Gminy Nowa Ruda w nieprzekraczanym terminie od 29 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r. (włącznie), na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej (o ile taki posiada), a także ze wskazaniem, czy składający uwagę jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą. Uwagi złożone po upływie terminu jw. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 8g ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi można składać:
− na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, na adres: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda;
− na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl, opatrzone tematem: „dot. projektu mpzp dla części obrębu wsi Wolibórz"

2. Wyłożenie do publicznego wglądu, poprzez udostępnienie projektu planu miejscowego, w dniach od 29 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda bip.gmina.nowaruda.pl w zakładce Aktualne Prawo Miejscowe - Konsultacje Społeczne, na stronie podmiotowej organu sporządzającego projekt: gmina.nowaruda.pl w zakładce: Samorząd - Plany i Strategie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.

3. Spotkanie otwarte (w tym dyskusja publiczna), które odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. w Sali Obrad w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach 15 00 - 16 00 – spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego;

4. Dyżur projektanta, który odbędzie w dniu 14 maja 2024 r. w Sali Obrad w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach 16 00 - 17 00 . Zgodnie z art. 8g ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego określony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, został udostępniony na stronie: Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Ogłoszenie.pdf (1mb)
Projekt MPZP.pdf (8 mb)
Załącznik 1a.pdf (1mb)
Załącznik 1b.pdf (1mb)


29.04.2024