W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

W czwartek, 6 czerwca Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska i Skarbnik Gminy Nowa Ruda Urszula Brzóska podpisały umowę partnerską na rzecz realizacji projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu będzie Gmina Miasto Świdnica. Partnerami współrealizującymi Projekt będą gminy: Boguszów-Gorce, Nowa Ruda, Świdnica, Marcinowice, Miasto Nowa Ruda, Mieroszów, Miasto Wałbrzych, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim, Żarów. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. 

Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty   dotyczące zwalczania emisji kominowej).

Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej.

Celem projektu jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców. Wysokość dofinansowania dla Grantobiorców będzie kształtować się na poziomie do 70 % poniesionych przez nich wydatków kwalifikowalnych  i wynosić  będzie maksymalnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przypadku domu jednorodzinnego.

Udział finansowy Gminy Nowa Ruda został określony w Umowie partnerskiej, a środki na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy po pozytywnej decyzji IPAW o przyznaniu dofinansowania.06.06.2019