W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Farma fotowoltaiczna w Woliborzu


Biorąc pod uwagę kontrowersje, które wzbudził projekt budowy farm fotowoltaicznych na terenie Woliborza informujemy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek, na których planowana jest budowa tych urządzeń został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Fakt przystąpienia do sporządzenia planu oraz jego projekt został podany do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 27 kwietnia 2018 r. Obwieszczenie to zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie BIP, a także w Monitorze Urzędowym. Zamieszczona w nim została informacja o możliwości składania przez osoby zainteresowane wniosków do planu w terminie do dnia 18 maja 2018 r. O wyłożeniu w dniach 2-23 stycznia 2019 r. projektu miejscowego planu do publicznego wglądu mieszkańcy Gminy zostali powiadomieni obwieszczeniem z dnia 21 grudnia 2018 r., które również zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP i Monitorze Urzędowym. Na dzień 23 stycznia 2019 r. wyznaczona została dyskusja publiczna celem wniesienia uwag do projektu.

Jak wynika z treści protokołu z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, projekt planu nie spotkał się z zainteresowaniem, nikt nie stawił się w wyznaczonym terminie dyskusji. Informacja o wynikach dyskusji została następnie wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowa Ruda. Tryb i forma przekazywania informacji w sprawach związanych z opracowywaniem miejscowego planu do wiadomości publicznej regulowana jest przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto, jawność działalności Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji. Taki też charakter – otwarty i publiczny – miały sesje Rady Gminy Nowa Ruda, na których została przyjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie uchwała w przedmiocie samego planu.

Wszelkie informacje o bieżących sprawach Gminy Nowa Ruda i lokalnych wydarzeniach, w tym informacje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej stale zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda pod adresem www.gmina.nowaruda.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, jak również na znajdującej się w Urzędzie Gminy tablicy ogłoszeń. Dodatkowo, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co oznacza, że mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Rady Gminy Nowa Ruda z dowolnego miejsca.

Głosy dotyczące rzekomo katastrofalnych skutków w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zeszpecenia krajobrazu, dewastacji siedlisk, są nie tylko daleko idące, ale i przede wszystkim hipotetyczne - projekt planu zagospodarowania przestrzennego był konsultowany i opiniowany z odpowiednimi organami administracji publicznej rzeczowo właściwymi w konkretnych sprawach, właśnie w celu upewnienia się, że postanowienia planu będą spójne
i zgodne z przepisami prawa.

Najistotniejszy jest jednakże fakt, że technologia fotowoltaiczna nie stoi w sprzeczności z ekologią i ochroną środowiska; przeciwnie - jest istotną szansą na spowolnienie jego degradacji, zaś sam rozwój sieci fotowoltaicznych wpisuje się przy tym w założenia Krajowego Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Polityka lokalna Gminy Nowa Ruda od kilku lat skupia się w dużej mierze na likwidacji emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych, popularyzując i wspierając wymianę wysokoemisyjnych pieców węglowych na rzecz zasilania energią pozyskiwaną w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska oraz klimatu, czego przykładem są instalowane przez mieszkańców naszej Gminy panele fotowoltaiczne.

17.11.2020Zdjęcie archiwalne - 2019 r.