W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż samochodu

Zarządzenie Nr 172/2024 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu marki Renault Trafic II Minivan stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r, poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r, poz. 1610 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego, uszkodzony samochód marki Renault Trafic II Minivan stanowiący własność Gminy Nowa Ruda.

§2. Ustala się warunki przetargu, o którym mowa w §1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Wyznacza się Komisję do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 maja 2024 roku w składzie:
1) Maria Wojcińska – przewodnicząca komisji,

2) Agnieszka Polak – zastępca przewodniczącej,

3) Mateusz Hryckiewicz – członek

4) Barbara Zaborowska – członek

2.  W przypadku nieobecności któregoś z członków, Komisja działa bez uzupełniania składu w składzie co najmniej trzyosobowym.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, 57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/Oryginał podpisany przez Annę Zawiślak Zastępcę Wójta Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do zarządzenia  nr 172/ 2024 z dnia 23 kwietnia 2024r.

 

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego samochodu marki Renault Trafic II Minivan stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda.

Przedmiotem sprzedaży jest uszkodzony samochód marki Renault Trafic II Minivan stanowiący własność Gminy Nowa Ruda, użytkowany przez Urząd Gminy Nowa Ruda. Auto po przeprowadzonej w październiku 2023 r. komputerowej diagnostyce silnika z kodami usterek w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

1. rok produkcji 2004

2. data  ważności badań technicznych –  bez badań technicznych

3. stan licznika - 306906

4. numer rejestracyjny – DKL 29NC,

5. nr VIN – VF1JLACA64Y059934

6. Silnik diesel 1,9 dCi

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów, jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

Miejsce i termin przetargu: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się dnia 20 maja 2024 r. o godz. 12.00. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, sala narad I piętro.

Osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu, zapoznania się z jego dokumentacją pod wskazanym adresem: ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 74 872 09 12.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Złożenie w wyznaczonym terminie oferty pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta. Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, adres, NIP i oferowaną cenę i podpis.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna samochodu marki Renault Trafic II Minivan”, w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda lub w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4, 57-400 Nowa Ruda.

Termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2024 roku o godzinie 10.00.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie dokonanie zapłaty całej należnej kwoty z tytułu zapłaty ceny. Kwota podlega zapłacie przelewem na wskazane konto Gminy Nowa Ruda lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo do zmiany treści i warunków ogłoszenia, zakończenia przetargu i nie wyłonienia oferty z powodu niskiej ceny, a także bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego /tel. 74 8720912 w godzinach od 8.00 do 15.00.