W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej


 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda”

W ramach realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: Sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej, Sali Myśliwskiej w Woliborzu oraz Sali gimnastycznej w Woliborzu.

Przewidywany termin realizacji: 2017 r. – 2018 r.

Wartość zadania: 1 564 512,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 85%

 

Prace termomodernizacyjne w  budynku Sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej obejmą: wydzielenie powierzchni użytkowej na kotłownię ze składem opału, wykonanie przebicia w ścianie zewnętrznej w celu osadzenia drzwi do kotłowni, wymurowanie komina z przewodem dymowym i przewodami wentylacyjnymi, zabezpieczenie ścian przed zamakaniem poprzez wykonanie pionowej hydroizolacji ścian, termomodernizację ścian z nowymi wyprawami tynkarskimi, wymianę części okien na nowe, spełniające wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła, wymianę drzwi zewnętrznych i bramy, montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż przewodów rozprowadzających czynnik grzewczy, izolacja przewodów c.o. otulinami, płukanie i próby szczelności instalacji, montaż i podłączenie pompy ciepła typu split 14kW wraz z instalacją chłodniczą między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła, montaż kotła na pellet 25kW z zasobnikiem 300l i zapalaczem elektronicznym, montaż systemu czujnika czadu, montaż systemu sterowania i regulacji, montaż zbiornika buforowego c.o. 500l, montaż pompy ładującej c.o. – kocioł, montaż pompy obiegowej c.o., montaż pompy mieszającej na powrocie c.o, montaż naczynia wzbiorczego przeponowego,montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, montaż zaworu bezpieczeństwa, montaż zabezpieczenia stanu wody na przewodzie, montaż zasobnika c.w.u. 400l z wężownicą 4,2m2, montaż przewodów wz, cwu, cyrkulacji, izolacja przewodów wz, cwu, cyrkulacji otulinami, płukanie i próba szczelności instalacji wz, cwu, cyrkulacji.

 

 

Prace termomodernizacyjne w  budynku sali gimnastycznej w Woliborzu obejmą: uporządkowanie nieprawidłowości związanych z przewodami kominowymi–dymowymi i wentylacyjnymi (obecnie brak jakiejkolwiek wentylacji sali, toalet, kotłowni), zabezpieczenie ścian przed zamakaniem poprzez wykonanie pionowej hydroizolacji ściany frontowej i bocznej, wykonanie opaski betonowej wzdłuż ściany bocznej,  termomodernizację ścian sali gimnastycznej wraz z nowymi wyprawami tynkarskimi, okładziną kamienną lub konglomeratową cokołów, termomodernizację dachu sali gimnastycznej wraz z impregnacją drewnianych elementów nośnych, wymianą pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, odtworzeniem instalacji odgromowej, termomodernizację ścian i stropodachu przylegającej przybudówki, w której mieści się kotłownia, wymianę okna i drzwi w kotłowni na nowe, spełniające wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła (prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ujęte w dziale termomodernizacja ścian przybudówki), montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż przewodów rozprowadzających czynnik grzewczy, izolacja przewodów c.o. otulinami,  płukanie i próby szczelności instalacji, montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła typu split 14kW wraz z instalacją chłodniczą między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła, montaż kotła na pellet 18,5kW z zasobnikiem 300l i zapalaczem elektronicznym, montaż systemu czujnika czadu, montaż systemu sterowania i regulacji, montaż zbiornika buforowego c.o. 500l, montaż pompy ładującej c.o. – kocioł, montaż pompy obiegowej c.o., montaż pompy mieszającej na powrocie c.o. montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, montaż zaworu bezpieczeństwa, montaż zabezpieczenia stanu wody na przewodzie.

 

Prace termomodernizacyjne w  budynku Sali „Myśliwskiej” w Woliborzu obejmą:  wyburzenie nieużytkowanej przybudówki przylegającej do Sali po stronie północnej, likwidację schodów zewnętrznych prowadzących w dół do sutereny i zamurowanie otworu drzwiowego – po stronie elewacji wschodniej, zabezpieczenie ścian przed zamakaniem poprzez wykonanie poziomej hydro-izolacji ścian, uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej w obiekcie (obecnie w obiekcie brak jakiejkolwiek wentylacji spełniającej obowiązujące przepisy). Wymurowanie 3 dodatkowych kominów wentylacyjnych, włożenie do istniejącego komina z jednym dużym przewodem czterech wkładów kominowych, wydłużenie istniejącego komina z przewodem dymowym ponad okno w sąsiednim budynku (obecnie zbyt niski komin odprowadza dym na poziom okien sąsiedniego budynku mieszkalnego – niezgodne z przepisami), termomodernizację ścian zewnętrznych bryły głównej sali – od strony wewnętrznej (brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na docieplenie ścian od strony zewnętrznej – obiekt występuje w wykazie zabytków), termomodernizację dachu bryły głównej sali od strony wewnętrznej, z pozostawieniem istniejącego pokrycia dachowego lecz z impregnacją odkrytych drewnianych elementów, wymianą rynien, rur spustowych, wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy nowych kominach wentylacyjnych, renowację ozdobnych elewacji (ścian zewnętrznych) budynku sali wiejskiej poprzez oczyszczenie, spoinowanie, hydrofobizację cegły oraz wykonanie nowych zewnętrznych wypraw tynkarskich, okładzin z płytek klinkierowych, termomodernizację ścian przybudówki z sanitariatami – od zewnątrz, z nowymi wyprawami tynkarskimi termomodernizację dachu przybudówki z sanitariatami – od zewnątrz, z nowym pokryciem blachą, nowymi obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (na spełniającą obecne wymagania dot. przenikalności cieplnej), montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż przewodów rozprowadzających czynnik grzewczy,  izolacja przewodów c.o. otulinami, płukanie i próby szczelności instalacji, montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła 18kW, montaż kotła na pellet 25kW z zasobnikiem 300l i zapalaczem elektronicznym, montaż systemu czujnika czadu, montaż systemu sterowania i regulacji, montaż zbiornika buforowego c.o. 500l,  montaż pompy ładującej c.o. – kocioł, montaż pompy obiegowej c.o., montaż pompy mieszającej na powrocie c.o.,, montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, montaż zaworu bezpieczeństwa, montaż zabezpieczenia stanu wody na przewodzie, montaż zasobnika c.w.u. 400l z wężownicą 4,2m2, montaż przewodów wz, cwu, izolacja przewodów wz, cwu, otulinami, płukanie i próba szczelności instalacji wz, cwu.

27.03.2017